escut.png

Contacte

Av. Catalunya, 22-30

43877 Sant Jaume d'Enveja

Tels. 977 468 039 i 977 478 056

Fax 977 468 555

Atesa la Base de la subvenció concedida l'any 2013 en concepte de Subvencions del programa extraordinari de suport als Centres del primer cicle d’educació infantil de titularitat municipal. Curs 2012-2013, donem publicitat a la subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona amb les dades següents:

  • Beneficiari: Ajuntament de Sant Jaume d’Enveja
  • Municipi: Sant Jaume d’Enveja
  • Concepte: Llar d’ infants Ferrer i Guàrdia
  • Pressupost elegible: 27.125€
  • Percentatge concedit: 87,10%
  • Import concedit: 23.625€
  • Projecte: 2013110022
  • Partida: 2013-1010-943-46200-01

 

 

Ja podeu veure o descarregar el programa de festes 2013 en format PDF.

 

 

festes 2013

 

 

Des del dia 1 de juliol s'ha posat en funcionament una nova línia de bus regular. La línia que hi havia Eucaliptus-Amposta continua amb els mateixos horaris

Joomla Templates by Joomla51.com